Undgå udeblivelser med SMS

Giv patienten en god service

Flere husker deres aftale, når de får en SMS. Du kan nedbringe dine udeblivelser ved at sende SMS til dine patienter.

Ovenikøbet bliver patienterne glade for påmindelsen, da det i de fleste tilfælde er en ren
forglemmelse, hvis de ikke møder op til aftalt tid.

SMS er en integreret del af XMO. Du kan selv bestemme, hvem der skal have SMS’er, hvor ofte og på hvilket tidspunkt.

Let og elegant

Med XMO SMS-modul kan du sende SMS til dine patienter. Du kan også aflyse eller ombooke patienter direkte fra XMO’s tidsbestilling.

På den måde sparer du en række manuelle opgaver i forbindelse med aflysninger og ombookninger.

Fleksibel løsning

SMS modulet understøtter en fleksibel opsætning, der tillader den enkelte klinik selv at vælge, hvordan beskeder sendes til patienter.

Du har fx mulighed for at vælge en standardopsætning og derefter lade udvalgte patienter følge en individuel opsætning.

Fakta om SMS til XMO
  • Du nedbringer antallet af udeblivelser.
  • Du sparer tid til eventuelle telefonopkald til patienten.
  • Du kan hurtigt og effektivt aflyse aftaler i forbindelse med sygdom i klinikken m.m.
  • Du kan selv opsætte, hvem der skal modtage SMS’er, hvor ofte og hvornår på dagen.
  • Patienten oplever SMS som en god service.