Fjernbackup til XMO

Driftssikker, vedligeholdelsesfri, opfylder lovkrav

Driftssikker

Din backupløsning skal være komplet og driftssikker. Det er vigtigt, at du kan stole på, at den kan bruges til at reetablere tabt data, hvis uheldet skulle være ude.

DVD-skiver, USB-stik og eksterne harddiske har alle svagheder, der gør dem upraktiske og usikre at anvende til backup. Der er altid en fare for, at de bliver beskadiget under transport, hvilket gør dem ubrugelige at genetablere data fra. Desuden er dataen på disse medier sjældent krypteret, hvilket kan være et stort problem, hvis medierne skulle blive stjålet.

Vedligeholdelsesfri

Med fjernbackup bliver der helt automatisk taget backup hver nat. Data fra hver backup gemmes i længere tid, og der er ingen tidsforbrug i klinikken eller handlinger påkrævet af personalet i forbindelse med selve backuppen.

Opfylder lovkrav

Manuelle onlineløsninger som Dropbox og Google Drive er blevet erklæret ulovlige til at opbevare personfølsomme data af Datatilsynet.

Fjernbackup fra CGM opfylder alle krav til transport og opbevaring af personfølsomme data.

Tekniske detaljer

Der bliver gemt daglig backup fra de sidste 15 hverdage samt en månedsbackup fra de sidste 12 måneder.

Der kan oprettes forbindelse til fjernbackup gennem en MPLS-forbindelse. CGM anbefaler en minimums uploadhastighed på 1 Mbit/s ved brug af fjernbackup i klinikker med en-tre læger. Større klinikker anbefales minimum 2 Mbit/s.

Installation af løsningen foregår online, og der kan arbejdes med systemet samtidig.

Dette gør vores fjernbackupløsning:
  • Sikrer klinikken mod tab af data ved servernedbrud
  • Er driftssikker og langtidsholdbar
  • Sikrer tilbagerulning til ældre versioner af systemet
  • Opfylder gældende lovkrav om transport og opbevaring af data
  • Sikrer data mod indbrud, oversvømmelse og brand
  • Sender daglig rapport om backuppens afvikling
Backup rapport

Efter hver backup sendes der automatisk en rapport via e-mail til klinikken.